Κυπρίων Αγωνιστών 3, Ασπρόπυργος - Τηλ. 210 515.4200
E-mail: sig_spyr@otenet.gr
_________________________________________________________________
ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ.: 123816799000   |    ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 57582/03/Β/04/42
Α.Φ.Μ.: 999215042   |    Δ.Ο.Υ.: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
_________________________________________________________________
Isologismos 2019
Isologismos-2018
isologismos-sigalos
Isologismos 2016
Ισολογισμός 2012